Privacybeleid

Privacy- en Cookieverklaring Geboortecentrum Baarn

Geboortecentrum Baarn is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Nieuwstraat 40
Postcode: 3743BL
Plaats: Baarn
KVK-nummer:  32160084
Telefoonnummer: +31 35 5414559
E-mailadres: info@geboortecentrumbaarn.nl

In deze privacyverklaring informeren we je hoe Geboortecentrum Baarn persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Geboortecentrum Baarn respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Geboortecentrum Baarn. Wees je er dus van bewust dat Geboortecentrum Baarn niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Geboortecentrum Baarn.

PERSOONSGEGEVENS DIE GEBOORTECENTRUM BAARN VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Geboortecentrum Baarn kan verwerken:

– jouw voor- en achternaam;
– jouw adresgegevens;
– jouw telefoonnummer;
– jouw e-mailadres;
– jouw geboortedatum;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
(Let op: het gaat hier niet over een medische dossiers.)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE GEBOORTECENTRUM BAARN VERWERKT

Geboortecentrum Baarn verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan ons zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.Geboortecentrum Baarn heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geboortecentrumbaarn.nl, dan verwijderen we deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG GEBOORTECENTRUM BAARN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

We kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Geboortecentrum Baarn en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Geboortecentrum Baarn verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling.

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame.

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven.

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten.

Gerechtvaardigd belang.

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

7. Geboortecentrum Baarn verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving.

Op basis van een wettelijke plicht.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geboortecentrum Baarn) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Geboortecentrum Baarn bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
We bewaren gegevens gedurende de looptijd van een traject en langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopend of volgend traject. Medische dossiers worden uiteraard bewaard.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Geboortecentrum Baarn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Geboortecentrum Baarn in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ​info@geboortecentrumbaarn.nl.​ Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geboortecentrum Baarn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschiken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

INDIENEN KLACHT


Geboortecentrum Baarn wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Geboortecentrum Baarn niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 
​https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.​

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Geboortecentrum Baarn wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Geboortecentrum Baarn gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.. De website is gemaakt met het programma Squarespace die hier precies uitlegt welke, hoe lang alle informatie bewaard wordt: ​https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360001264507.​

Google Analytics


Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de analytics-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. We hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van Geboortecentrum Baarn zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. We hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van de netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Geboortecentrum Baarn maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Geboortecentrum Baarn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via i​ nfo@geboortecentrumbaarn.nl.​


​- Deze privacy- en cookieverklaring is van 09-09-2020 –
Scroll naar boven