Vader worden

Een spannende tijd breekt aan. De test heeft laten zien dat je partner zwanger is. Je kunt nog haast niet geloven en merkt er, naast mogelijk wat hormonen, nog weinig van. Wat wordt er nu van jouw verwacht? En wat kun je allemaal doen? Het allerbelangrijkste is er zijn voor je partner. Het klinkt zo simpel, maar dit staat absoluut op nummer 1!

Hieronder vind je een aantal praktische zaken die geregeld moeten en kunnen worden in de zwangerschap en na de bevalling.

Erkenning

Als je getrouwd bent of een geregistreerd parternschap hebt (waarbij één man en één vrouw zijn betrokken – bij twee gelijke partners gelden andere regels) wordt de man automatisch als vader erkend. Ook als hij niet de biologische vader is maar wel als echtgenoot of partner geregistreerd stond op het moment van de geboorte.

Als je niet getrouwd bent maar samenwoont is dat niet automatisch het geval. Je moet dan, als je dat wilt, zelf laten registreren wie de vader van het kind is.

Dit kan bij de gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een “akte van erkenning” op. Dit kan al voor de geboorte. Erkenning kan ook plaatsvinden bij de notaris met een notariële akte. Vindt erkenning niet vóór de geboorte plaats, dan kan de man het kind bij de geboorte-aangifte erkennen, of op een later moment. Ook dit gebeurt meestal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is echter aan te raden om het kind al wel vóór de geboorte te erkennen. Daardoor bestaan de (juridische) familiebanden tussen de vader en het kind ook al tijdens de geboorte van het kind en gelden de rechten en plichten die voortvloeien uit het ouderschap.

Let op! Als een man en vrouw samenwonen en de man heeft het kind erkend, verkrijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Hiervoor is een apart verzoek nodig bij het kantongerecht.

Voor een rechtsgeldige erkenning gelden een aantal voorwaarden:

De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn.
De moeder moet vooraf schriftelijk toestemming geven.

Voor meer informatie voor de gemeente Baarn, klik hier.

Kinderbijslag

Kinderbijslag hoef je niet aan te vragen. Zodra de baby na de geboorte wordt aangegeven op het gemeentehuis worden de gegevens automatisch doorgegeven aan de betreffende instanties. De kinderbijslag wordt dan vanzelf op je rekening gestort. De kinderbijslag wordt op de 1e van januari, april, juli en oktober overgemaakt aan alle ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 18. Lees meer op SVB.

Zodra de baby geboren is:

Aangifte bij de gemeente

De baby moet binnen drie werkdagen na de geboorte worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin je kindje geboren is. Dit kan dus een andere gemeente zijn dan de gemeente waar je zelf woont! Meestal is dit een klusje voor de jonge vader. Vergeet vooral niet om een geldig identiteitsbewijs en evt. trouwboekje mee te nemen, en schrijf desnoods op een briefje de geboortedatum en geboortetijd en wat de namen van de baby zijn om te voorkomen dat door alle drukte en zenuwen de inschrijving niet helemaal goed gaat. Voor meer informatie van de gemeente Baarn, klik hier.

Ziektekostenverzerkering

De baby moet natuurlijk ook verzekerd worden voor ziektekosten. Dit moet binnen vier maanden na de geboorte gebeuren bij je verzekeringsmaatschappij.