Erkenning

Erkenning

Als je getrouwd bent of een geregistreerd parternschap hebt (waarbij één man en één vrouw zijn betrokken – bij twee gelijke partners gelden andere regels) wordt de man automatisch als vader erkend. Ook als hij niet de biologische vader is maar wel als echtgenoot of partner geregistreerd stond op het moment van de geboorte.

Als je niet getrouwd bent maar samenwoont is dat niet automatisch het geval. Je moet dan, als je dat wilt, zelf laten registreren wie de vader van het kind is.

Dit kan bij de gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een “akte van erkenning” op. Dit kan al voor de geboorte. Erkenning kan ook plaatsvinden bij de notaris met een notariële akte. Vindt erkenning niet vóór de geboorte plaats, dan kan de man het kind bij de geboorte-aangifte erkennen, of op een later moment. Ook dit gebeurt meestal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is echter aan te raden om het kind al wel vóór de geboorte te erkennen. Daardoor bestaan de (juridische) familiebanden tussen de vader en het kind ook al tijdens de geboorte van het kind en gelden de rechten en plichten die voortvloeien uit het ouderschap.

Let op! Als een man en vrouw samenwonen en de man heeft het kind erkend, verkrijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Hiervoor is een apart verzoek nodig bij het kantongerecht.

Voor een rechtsgeldige erkenning gelden een aantal voorwaarden:

De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn.
De moeder moet vooraf schriftelijk toestemming geven.

Voor meer informatie van de gemeente Baarn, klik hier.