Privacywet

Geboortecentrum Baarn:

  • gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • informeert cliënten indien Geboortecentrum Baarn bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.