Prenatale Screening

Prenataal' betekent 'voor de geboorte' en "screening" is een onderzoek door middel van een test. Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Prenatale screening is dus een vorm van kansbepaling.

Alle screeningstesten berekenen de kans dat jouw kind een aangeboren aandoening zou kunnen hebben. Dat wil dus zeggen dat de testen niet met 100% zekerheid kunnen vaststellen of het kind een aandoening heeft, maar dat zij alleen maar een indruk kunnen geven of het kind een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening.

Als uit de test blijkt dat deze kans verhoogd is, kom je in aanmerking voor verder onderzoek.

Onder prenatale screening verstaan we: