Als een bevalling naar tevredenheid verloopt, heeft dat op korte en lange termijn een positieve invloed op zowel moeder als kind. Het geeft vertrouwen in eigen kunnen en voor een volgende bevalling en het versterkt onder andere de band tussen moeder en kind.

Uit verschillende onderzoeken komt er een aantal thema’s naar voren die van invloed zijn op de ervaringen en tevredenheid van vrouwen met hun bevalling. Dat zijn onder andere: omgaan met baringspijn, steun van de zorgverleners en/of partner, continuïteit van zorg, medische interventies, controle, inspraak in beslissingen rond de zorg en informatie.